Ce reprezintă asigurările sociale de sănătate

Cifrele studiului realizat de Exact Cercetare şi Consultanţă în colaborare cu Link Resource,analizat de MediHelp International,sunt uimitoare:trei sferturi dintre români ştiu foarte puţin despre avantajele pe care le oferă asigurarea socială de sănătate,iar 30% din cetăţeni nu au idee cât plătesc pentru aceasta.

Ce este,de fapt,această asigurare? Conform Legii nr. 95/2006,actualizată,asigurările sociale de sănătate sunt obligatorii şi reprezintă principalul sistem de finanţare a ocrotirii sănătăţii populaţiei,fiind menit să garanteze accesul la un pachet de servicii de bază pentru asiguraţi.

Pentru îndeplinirea acestui deziderat,a fost creat Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate – FNUASS –,care se constituie din contribuţia suportată de asiguraţi,de angajatori,din subvenţii de la bugetul de stat şi din alte surse. Gestionarea fondului se face  prin Casa Naţională de Asigurări de Sănătate – CNAS – şi,respectiv,prin casele de asigurări sociale de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti.

Cât plăteşti ca să fii asigurat

Salariaţilor li se opreşte o cotă procentuală de contribuţie pentru sănătate – anume,5,5% din venit. De asemenea,în fiecare lună,angajatorul plăteşte o cotă de 5,2%. Persoanele care nu realizează venituri şi nu se încadrează într-o categorie scutită de plata contribuţiei trebuie să plătească o cotă de 5,5% din venitul minim brut pe economie.

Există şi categorii de persoane care pot beneficia de asigurarea de sănătate fără să fie nevoie să plătească contribuţia către stat.

Acestea sunt:

-copiii până-n 18 ani;
-tineri între 18-26 de ani dacă sunt elevi-inclusiv absolvenţii de liceu sunt asiguraţi până la începerea anului universitar,dar pe o perioadă nu mai mare de 3 luni,ucenici sau studenţi care nu realizează venituri din muncă;
-femei însărcinate sau lăuze care nu au niciun venit sau salariul lor este sub cel de bază minim.

Sunt asigurate şi persoanele aflate în una din următoarele situaţii:

-se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă (acordat în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale);
-sunt în concediu pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani;
-beneficiază de o indemnizaţie de şomaj.

Bine de ştiut!

Dacă nu faci dovada calităţii de asigurat,beneficiezi de servicii medicale numai în cazul urgenţelor medico-chirurgicale,bolilor ce pot provoca epidemii şi ai dreptul să fii monitorizată în perioada sarcinii şi a lăuziei.

Drepturile şi obligaţiile unui asigurat

În mare,înseamnă să poţi alege un medic de familie,să ai dreptul de a te interna în spital ori de câte ori e nevoie,să poţi primi reţete gratuite şi compensate.

Poţi beneficia de o serie întreagă de drepturi,dar ai şi obligaţii,şi e bine să ştii care sunt. Ce drepturi ai:

-Poţi alege furnizorul de servicii medicale,precum şi casa de asigurări de sănătate,în condiţiile legii.
-Poţi să te înscrii pe lista unui medic de familie,ales de tine,şi,dacă eşti nemulţumit de serviciile lui,îl poţi schimba după 6 luni de la data înscrierii pe listele acestuia.
-Poţi beneficia de tratamente şi de medicaţia aferentă,de materiale sanitare şi de dispozitive medicale (orteze şi proteze).
-Poţi beneficia de servicii de asistenţă medicală preventivă.
-Poţi beneficia de serviciile medicale în ambulatorii şi în spitalele aflate în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate,precum şi de servicii medicale de urgenţă.
-Ai dreptul la concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate.

Ce obligaţii ai:

-Să te înscrii pe lista unui medic de familie.
-Să anunţi medicul de familie ori de câte ori apar modificări în starea ta de sănătate.
-Să te prezinţi la controalele profilactice şi periodice.
-Să anunţi în termen de 15 zile medicul de familie şi casa de asigurări de sănătate privind eventuale modificări ale datelor de identitate sau la încadrarea într-o anumită categorie de asiguraţi.
-Să achiţi contribuţia către fondul naţional unic şi suma reprezentând coplata.
-Să prezinţi furnizorilor de servicii medicale documente justificative ce atestă calitatea de asigurat.

Cardul european

Este documentul care conferă titularului asigurat dreptul la eventuale prestaţii medicale,pe timpul şederii temporare pe teritoriul unui stat membru UE.  Poate înlocui o asigurare medicală pentru călătorii în străinătate.

Asigurarea privată

O alternativă la asigurarea de stat este asigurarea privată – cea internaţională având cea mai mare acoperire. „Avantajul ei este acela că oferă acces la o gamă largă de servicii medicale,de la un număr mare de furnizori din întreaga lume”,explică Alida Coman,specialist în marketing şi comunicare la MediHelp International.